Въпроси

Хотелски микро-сайт

  • С какво може Микро-сайтът да помогне на директните резервации?

    Микро-сайтът е отлично средство за повишаване на директните резервации. Дори в безплатната версия План БРОНЗ в листинга е включен е-мейл адресът на хотела – така се осъществява директна връзка с резервационния екип.

    План СРЕБРО включва може да включва всички налични комуникационни канали на хотела – от е-мейл адрес до адрес на хотелския сайт. Това превръща план СРЕБРО в отличен инструмент за директни контакти с хотела и, следователно, в резервационен инструмент. Ако хотелът има в сайта си интегрирана резервационна система, в този план може да се включи и формата за резервации от сайта на хотела. Някой навярно би отбелязал, че всички тези атрибути ги има и на сайта на хотела. Да, така е вероятно, но План СРЕБРО е част от два изключително популярни туристически сайта – Sunnybeach-bg.com и Hotelbeds.bg, а това определено е от полза за промотиране на хотелския бранд.

    И, разбира се, План ЗЛАТО пък е пълноценен сайт с интегрирана уеб-базирана резервационна система – изключително подходящо за хотели, които нямат подобна система в сайтовете си или не желаят да инвестират големи суми за такава и нейната поддръжка. Системата позволява управлението на всички видове стаи и настаняване, по сезони, с промоции и още много възможности. Действащ демонстрационен сайт може да се види на Dummy.sunnybeach-bg.com и Dummy.hotelbeds.bg.

  • Кой вид Микро-сайт е за предпочитане?
  • Трябва ли да се плаща допълнително за Онлайн резервационната система?

Google реклама

Ускорени мобилни страници